El Marc Pujol estrena “Forever Young” al Teatre Poliorama

Marc Pujol_Nova Actors

El Marc Pujol estrena “Forever Young” al Teatre Poliorama

El Marc Pujol estrena “Forever Young” al Teatre Poliorama, un cant al viure cada día

Forever Young” és una obra de teatre de set actors  joves que s’interpreten a ells mateixos, o a allò que seran dintre de quaranta anys, quan estiguin vivint en una residència per a artistes retirats que no es resignen a ser senzillament vells. El nostre representat Marc Pujol n’és un d’ells.

Segons la descripció de l’obra, és “un espectacle tendre, sense ratllar mai el cursi, divertit sense caure en el mal gust, intel·ligent, però per a públics de qualsevol edat. Una comèdia on es canten (molt bé) cançons que formen part del nostre ADN. Una glopada d’aire fresc en el món del musical convencional. Un alè d’esperança. Un cant al viure cada dia.”

L’obra s’estrena el 22 de març al Teatre Poliorama i esta previst que s’interpreti més endavant a Madrid.

 

Marc Pujol estrena “Forever Young” en el Teatro Poliorama, un canto al vivir cada día

Forever Young” es una obra de teatro de siete actores jóvenes que se interpretan a ellos mismos, o a aquello que serán dentro de cuarenta años, cuando estén viviendo en una residencia para artistas retirados que no se resignan a ser sencillamente viejos. Nuestro representado Marc Pujol es uno de ellos.

Según la descripción de la obra, es “un espectáculo tierno, sin rayar nunca el cursi, divertido sin caer en el mal gusto, inteligente, pero para públicos de cualquier edad. Una comedia donde se cantan (muy bien) canciones que forman parte de nuestro ADN. Una bocanada de aire fresco en el mundo del musical convencional. Un aliento de esperanza. Un canto al vivir cada día.”

La obra se estrena el 22 de marzo en el Teatre Poliorama y está previsto que se interprete más adelante a Madrid.