Mireia Aixalà, Mar Pawlowsky i Marc Baltà a «Jo mai mai»

Jo mai mai_TV3_Nova Actors

Mireia Aixalà, Mar Pawlowsky i Marc Baltà a «Jo mai mai»

Estrena a TV3 de “Jo mai mai” amb la Mireia Aixalà, la Mar Pawlowsky i el Marc Baltà

La nova sèrie «Jo mai mai» en la qual han participat els nostres representats Mireia Aixalà, Mar Pawlowsky i Marc Baltà ja es pot veure a la plataforma 3CAT.

Creada per Uri Garcia i Marc Roma, aquesta ficció s’ha estrenat a TV3 el dilluns 22 de gener i estarà disponible a plataformes a mesura que es vagin emetent cadascun dels 8 capítols que la conformen.
La trama ens situa en un campament d’estiu i dibuixa un retrat coral d’un grup d’adolescents que durant 10 dies exploraran les complexitats dels grans temes que marquen aquesta fràgil etapa. Temes com l’amistat, la identitat de gènere, el despertar sexual, les pors o la salut mental.
Ho farà incorporant també versions musicals de grans cançons catalanes interpretades pels mateixos actors i actrius de la sèrie.

Estreno de “Jo mai mai” en TV3 con Mireia Aixalà, Mar Pawlowsky i Marc Baltà.

La nueva serie «Jo mai mai» en la que han participado nuestros representados Mireia Aixalà, Mar PawlowskyMarc Baltà ya puede verse en la plataforma 3CAT.

Creada por Uri Garcia y Marc Roma, esta ficción se ha estrenado en TV3 este lunes 22 de enero y estará disponibles en plataformas una vez se vayan emitiendo cada uno de los 8 capítulos que la conforman. 

La trama nos sitúa en un campamento de verano y dibuja un retrato coral de un grupo de adolescentes que durante 10 días explorarán las complejidades de los grandes temas que marcan esa frágil etapa. Temas como la amistad, la identidad de género, el despertar sexual, los miedos o la salud mental.

Lo hará incorporando también versiones musicales de grandes canciones catalanas interpretadas por los mismos actores y actrices de la serie.